C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 70

68
© Didaktik s.r.o.
Na stopě miliontiny
Materiál
• stojan na zkumavky
• 6 zkumavek
• špachtle
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• gumová zátka na zkumavku
• střička
• manganistan draselný KMnO4
• permanentní popisovač
• bílý papír (DIN A5)
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Do 1. zkumavky přidejte špičku špachtle manganistanu draselného a 20 ml vody. Uzavřete
zkumavku gumovou zátkou a protřepávejte, dokud se veškerý manganistan draselný
nerozpustí. Označte výšku plnění permanentním popisovačem. Tutéž výšku označte
kontrolním bodem u dalších 5 zkumavek.
• Odeberte měřicí pipetou a pipetovacím balonkem z 1. zkumavky 2 ml roztoku manganistanu
draselného a přidejte ho do 2. zkumavky. Naplňte vodou až po označení, uzavřete zkumavku
očištěnou gumovou zátkou a promíchejte protřepáním.
• Umyjte gumovou zátku a měřicí pipetu.
• Odeberte z 2. zkumavky 2 ml roztoku manganistanu draselného a přidejte ho do 3. zkumavky.
Naplňte vodou až po označení, uzavřete zkumavku gumovou zátkou a promíchejte
protřepáním.
• Umyjte gumovou zátku a měřicí pipetu.
• Postupujte tak až po 6. zkumavku.
• Za zkumavkami držte bílý papír a porovnávejte barvy roztoků.
Výsledek :
Ve zkumavkách 1 - 5 lze rozpoznat stále slaběji nastávající červené zbarvení. Zkumavka
6 vychází bezbarvá (kromě případu, že by bylo použito značné množství manganistanu
draselného).
Ve zkumavce 5 činí zředění přibližně 1 : 1 000 000 (1 ppm = 1 part per million).
Chemikálie v denním životě - závisí na dávce
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...193
Powered by FlippingBook