C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 71

69
© Didaktik s.r.o.
Zrcadlový lesk
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• 2 zkumavky
• stojan na zkumavky
• skleněná tyčinka
• kapací pipeta
• kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, koncentrovaná
• salmiakový čisticí prostředek
(např. čistidlo oken)
• vata
Provedení :
• Kapací pipetou nakapejte do zkumavky 1 cm kyseliny solné. 2. zkumavku naplňte 2 cm
čisticího prostředku.
• Okolo konce skleněné tyčinky naviňte kousek vaty. Ponořte skleněnou tyčinku s vatou do
kyseliny solné (nesmí kapat); nyní ponořte do zkumavky s čisticím prostředkem chomáček
vaty až těsně nad hladinu - pozorujte.
Výsledek :
Po krátké době lze pozorovat bílý kouř.
Uvolňující se páry amoniaku se slučují s parami kyseliny solné.
chlorovodík + amoniak → chlorid amonný
HCl
+ NH3
→ NH4Cl
Název salmiak (proto salmiakový čisticí prostředek) je lidový název pro amoniakovou vodu
(NH4OH), která je dnes ale ještě často používána.
Běžný čisticí prostředek na okna obsahuje přibližně z poloviny vody, 40 - 50 % alkoholu (k
rozpuštění nečistot; rychlé vypařování usnadňuje přeleštění) a amoniak jako tenzid - povrchově
aktivní prostředek (k odstranění skvrn).
Amoniaková voda je alkalická a neměla by se proto při rozprašování dostat do očí; čisticí
prostředek obsahující amoniak by měl být uchováván mimo dosah malých dětí.
Čisticí prostředek na okna si můžete vyrobit sami.
Např. míchejte v misce metličkou na sníh 100 ml destilované vody, 80 ml lihu a 1/8 čajové lžičky
tekutého mýdla, dokud se tekuté mýdlo zcela nerozpustí; nakonec směs naplňte do rozstřikovací
láhve.
Bezpečnostní upozornění:
Nevdechujte páry kyseliny solné;
použijte ochranné brýle.
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...193
Powered by FlippingBook