C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 72

70
© Didaktik s.r.o.
Spalování přebytečného plynu
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• stativ
• křížová svorka
• univerzální svorka
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• kahan
• provrtaná gumová zátka na zkumavku
• skleněná trubice (3)
• denaturovaný líh
• glycerin
Bezpečnostní upozornění:
Opatrně zahřívejte; líh by neměl vystřikovat ze zkumavky; láhev s
lihem oddalte od zahřívacího procesu; použijte ochranné brýle..
Provedení :
• Nalijte do zkumavky přibližně 2 cm lihu a upněte zkumavku svisle ve stativu. V gumové zátce
připevněte skleněnou trysku a uzavřete zkumavku.
• Opatrně zkumavku zahřejte v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu. Rychle zapalte
unikající páry kahanem. Poměrně pravidelně hořící plamen dosáhnete, jestliže budete
zahřívat u již hořícího plamene malý kousek nad hladinou kapaliny.
• Zahřejete-li silně, bude plamen silným tlakem vyfukován. Co se stane, jestliže plamen kahanu
oddálíte?
Výsledek :
Při oddálení kahanu zhasne plamen velmi rychle.
Při zahřátí se odpařuje líh; vznikající páry jsou vznětlivé. Při oddálení kahanu rychle poklesne tlak
páry a plamen zhasne.
Při odebrání hořlavé látky plamen zhasne.
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...193
Powered by FlippingBook