C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 73

71
© Didaktik s.r.o.
Chladový šok
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• odpařovací miska
• kelímek
• kahan
• keramická drátěná síťka
• lžička
• chlorid sodný
(kuchyňská sůl) NaCl
• kostka ledu
• lněná látka
• kladívko
• dřevěná tříska
• automobilový benzín
Bezpečnostní upozornění:
Před zapálením kahanu odstraňte láhev s benzínem..
Provedení :
• a) Naplňte kelímek přibližně z poloviny benzínem a postavte ho na ochrannou desku. Zapalte
plamen kahanu a v něm dřevěnou třísku. Udržujte hořící třísku těsně nad hladinou benzínu;
pozorujte.
• b) Kladívkem roztlučte na podlaze kostku ledu zabalenou ve lněné látce. Do odpařovací
misky přidejte roztlučený led a kuchyňskou sůl v poměru 3 : 1 (např. 9 lžiček ledu a 3 lžičky
kuchyňské soli). Smíchejte lžičkou a postavte kelímek (po ochlazení z předcházejícího
pokusu) do chladicí směsi.
• Počkejte přibližně 5 minut a pokuste se potom zapálit benzínové páry hořící dřevěnou třískou;
pozorujte.
Výsledek :
Už při přiblížení k plameni benzínové páry vzplanou; benzín hoří.
Ochlazený benzín se nedá zapálit.
Zdali se dá kapalina zapálit, závisí také na příslušném bodu hoření. To je taková teplota, kterou
musí mít hořlavá kapalina, aby po zapálení také dále hořela.
Po ochlazení benzínu pod bod hoření nemůže už benzín vzplanout (s použitou chladicí směsí
bylo dosaženo přibližně -18 °C).
Zdaření pokusu závisí na použitém benzínu (čistý benzín na rány (lékárenský benzín) vzplane
např. také ještě po ochlazení).
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...193
Powered by FlippingBook