C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 74

72
© Didaktik s.r.o.
Nikdy vodou !
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• odpařovací miska
• kahan
• ochranná deska
• benzín
• kovová lžička
• písek
• dřevěná tříska
• papír (DIN A5)
Bezpečnostní upozornění:
Před zapálením kahanu odstraňte láhev s benzínem.
Provedení :
• Postavte odpařovací misku na ochrannou desku. Nalijte do misky velmi málo benzínu
(přibližně 2 ml).
• Zapalte kahan; v plameni kahanu zapalte dřevěnou třísku. Přidržujte hořící dřevěnou třísku
nad hladinou kahanu.
• Vmíchejte kovovou lžičkou písek do hořícího benzínu - pozorujte.
Výsledek :
Benzín uhasne.
Přidáním písku se plamenu odebral kyslík potřebný pro hoření. Bez kyslíku neprobíhá žádné
hoření!
Kapaliny, které mají nižší hustotu než voda, nesmějí být nikdy hašeny vodou. Při přidání vody
hořící kapalina plave. Obzvláště nebezpečné je pokoušení se o hašení vodou hořícího oleje.
Velkým žárem se při tom prudce odpaří voda a strhne s sebou i částečky oleje; vzniká žíhavý
plamen.
Jestliže by v kuchyni hořel olej, tak může být plamen uhašen přikrytím pánví.
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...193
Powered by FlippingBook