C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 75

73
© Didaktik s.r.o.
Pozor: přetlak!
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• Erlenmeyerova baňka
• gumová zátka na Erlenmeyerovu baňku
• skleněná trubice (2)
• špachtle
• střička
• pinzeta
• skleněná vana
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• hydrogenuhličitan sodný
(jedlá soda) NaHCO3
• 4 M kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, (přibližně 14 %
roztok)
• glycerin
• prací prostředek
• tabletová rourka
Bezpečnostní upozornění:
Kyselinu solnou odpipetujte pipetovacím balonkem; při upevňování
gumové zátky hrozí nebezpečí prasknutí; použijte ochranné brýle..
Provedení :
• Připevněte zahnutou trubici krátkým koncem v provrtané gumové zátce (použijte případně
trochu glycerinu). Do Erlenmeyerovy baňky přidejte 5 špachtlí hydrogenuhličitanu sodného a
80 ml vody; přidejte do baňky ještě trochu pracího prostředku - dobře promíchejte.
• Naplňte tabletovou rourku přibližně ze 3/4 kyselinou solnou a nechejte tabletovou rourku
pomocí pinzety opatrně sklouznout do Erlenmeyerovy baňky - kyselinu nerozlijte!
• Uzavřete baňku zátkou a zahnutou trubicí, udržujte otvor skleněné trubice namířený do vany a
otáčejte při tom baňkou (gumovou zátku dobře upevněte); pozorujte.
Výsledek :
Kapalina je vytlačována silným tlakem ze skleněné trubice do pneumatické vany.
hydrogenuhličitan sodný + kyselina solná → chlorid sodný
+ voda
+ oxid uhličitý
NaHCO3
+ HCl
→ NaCl
+ H2O
+ CO2
Přetlak vznikající působením oxidu uhličitého vyhání kapalinu ze skleněné trubice; prací
prostředek slouží pro tvorbu pěny.
Toto uspořádání je zjednodušeným modelem hasicího přístroje.
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...193
Powered by FlippingBook