C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 77

75
© Didaktik s.r.o.
• Postupujte podobně s cibulí a červeným zelím a přefiltrujte do zkumavky (ostružinovou šťávu
už máte dříve rozdělenou do zkumavek 4, 5 a 6).
• Rozdělte cibulový filtrát do zkumavek 7, 8 a 9.
• Vložte na několik minut do horké vody sáček čaje a naplňte čajem zkumavky 10, 11 a 12.
• Zkumavky jsou nyní naplněny do stejné výše v centimetrech roztoky a jsou uspořádány ve
stojanu na zkumavku podle obrázku.
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...193
Powered by FlippingBook