C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 79

77
© Didaktik s.r.o.
Téměř homeopatie
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• stojan na zkumavky
• 6 zkumavek
• střička
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• gumová zátka na zkumavku
• kádinka 250 ml
• 1 M kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, (přibližně 3,5 %
roztok)
• 1 M roztok hydroxidu sodného
(louh sodný) NaOH, (přibližně 4 % roztok)
• univerzální indikátorový pásek
• bílý papír (DIN A4)
• permanentní popisovač
Bezpečnostní upozornění:
Odpipetujte pouze pipetovacím balonkem; nesmí se dostat do očí;
použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Do stojanu na zkumavky postavte 6 zkumavek. Do 1. zkumavky přidejte pomocí měřicí pipety
10 ml 1 M kyseliny solné.
• Permanentním popisovačem označte malým pruhem výšku plnění. Také u dalších zkumavek
udělejte popisovačem značení ve stejných výškách (přidržením označené zkumavky vedle
neoznačených). Odeberte z 1. zkumavky 1 ml kyseliny a přidejte ji do 2. zkumavky. Naplňte 2.
zkumavku střičkou až po označení, uzavřete ji gumovou zátkou a protřepejte. Očistěte měřicí
pipetu a odeberte z 2. zkumavky 1 ml kyseliny. Přidejte ji do 3. zkumavky.
• Naplňte opět střičkou 3. zkumavku až po označení, uzavřete zkumavku předtím očištěnou
gumovou zátkou a protřepejte.
• Proveďte stejným způsobem zředění louhem sodným (očistěte předtím pipetu a zátku).
• Ponořte nyní do každé z 6 zkumavek univerzální indikátorový pásek (mírným nakloněním
zkumavky) a položte pásky na bílý papír před příslušnou zkumavku. Porovnejte barvy na
páscích s barevnou stupnicí na krabičce; poznamenejte si příslušné hodnoty pH.
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...193
Powered by FlippingBook