C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 80

78
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
Po každém zředění se hodnota pH změní o jednotku.
Hodnota pH je měřítkem pro koncentraci kyselin a zásad a mění se při zředění v poměru 1 : 10 o
jednotku.
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...193
Powered by FlippingBook