C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 81

79
© Didaktik s.r.o.
Kyselý vodič ?
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• držák elektrod
• 3 uhlíkové elektrody
• 3 kabely
• napájecí zdroj
• žárovka + objímka žárovky
• kádinka 150 ml
• skleněná tyčinka
• střička
• lžička
• 3 M kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, (přibližně 10 %
roztok)
• 2 M kyselina dusičná
HNO3, (přibližně 12 % roztok)
• kyselina citronová
Bezpečnostní upozornění:
Kyselinu solnou a kyselinu dusičnou nenanášejte na pokožku;
použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Sestavte uspořádání pokusu podle obrázku. Měli byste zjistit, zdali kyseliny vedou elektrický
proud.
• Naplňte kádinku přibližně z poloviny kyselinou solnou a na napájecím zdroji nastavte napětí 3
V ~ - pozorujte žárovku.
• Naplňte kádinku přibližně z poloviny kyselinou dusičnou a nastavte napětí 3 V ~ - pozorujte
žárovku.
• Přidejte do kádinky přibližně 40 ml vody a lžičku kyseliny citronové; zamíchejte skleněnou
tyčinkou.
• Nastavte napětí 12 V ~ a pozorujte žárovku.
Výsledek :
Ve všech třech případech žárovka svítí.
Kyseliny se ve vodném roztoku rozkládají na ionty. Ionty jsou volně pohyblivé a podmiňují proto
elektrickou vodivost (přenášení náboje).
Intenzita jasu žárovky může být rozdílná (závisí např. na koncentraci, druhu kyseliny a
vzdálenosti mezi oběma uhlíkovými elektrodami).
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...193
Powered by FlippingBook