C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 83

81
© Didaktik s.r.o.
Počkejte, dokud neztmavne
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• stojan na zkumavky
• zkumavka
• kapací pipeta
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• 1 M kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, (přibližně 3,5 %
roztok)
• 0,3 M roztok dusičnanu stříbrného
AgNO3, (přibližně 5 % roztok)
Bezpečnostní upozornění:
Kyselinu solnou odpipetujte pomocí pipetovacího balonku; použijte
ochranné brýle.
Provedení :
• Měřicí pipetou přidejte do zkumavky přibližně 5 ml kyseliny solné. Přidejte kapací pipetou
několik kapek roztoku dusičnanu stříbrného.
• Pozorujte procesy ve zkumavce.
• V rámci pokračování pokusu můžete zkumavku s obsahem postavit na nějaké světlé místo
(např. parapetní desku) a vystavit ji tam několik hodin účinkům světla.
• Opět pozorujte; které změny jste zjistili?
Výsledek :
Ve zkumavce vzniká po přikapání roztoku dusičnanu stříbrného bílá sraženina.
Sraženina po určité době vlivem účinků světla změní barvu na tmavou.
kyselina solná + dusičnan stříbrný → chlorid stříbrný + kyselina dusičná
HCl
+ AgNO3
→ AgCl
+ HNO3
Při ozáření světlem se z chloridu stříbrného uvolňuje elementární, jemně rozptýlené stříbro.
světlo
chlorid stříbrný → stříbro + chlor
světlo
2 AgCl
→ 2 Ag + Cl2
Chlorid stříbrný a taktéž bromid stříbrný se používají ve fotografii (látky citlivé na světlo).
1...,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,...193
Powered by FlippingBook