C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 84

82
© Didaktik s.r.o.
Žíznivý plyn
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• kahan
• kádinka 250 ml
• střička
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• provrtaná gumová zátka na zkumavku
• skleněná trubice (3)
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, koncentrovaná
• lakmusový roztok
• glycerin
Bezpečnostní upozornění:
Kyselinu solnou odpipetujte
pomocí pipetovacího balonku; nevdechujte páry kyseliny
solné; prudká reakce - zkumavku neupusťte; místnost dobře
větrejte; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Upevněte skleněnou trysku v provrtané gumové zátce
- hrot by měl vyčnívat přibližně 2 cm z užší strany zátky
(použijte glycerin).
• Přidejte do zkumavky přibližně 1 ml kyseliny solné
(měřicí pipetou za použití pipetovacího balonku).
• Uzavřete zkumavku gumovou zátkou.
• Přidejte do kádinky přibližně 150 ml vody a trochu
lakmusového roztoku.
• Uchopte zkumavku do držáku na zkumavky a opatrně
zahřívejte kyselinu solnou v nesvítící (oxidační) části
plamene kahanu, dokud neznačnou ze skleněné trubice
vystupovat páry kyseliny chlorovodíkové.
• Obraťte zkumavku a rychle ponořte otvor skleněné
trubice do vody v kádince; pozorujte.
Výsledek :
Voda stoupá ve skleněné trubici a velmi prudce vystřikuje skleněnou tryskou do zkumavky. Voda
ve zkumavce se barví červeně.
Chlorovodík velmi pohlcuje vodou (je velmi hygroskopický); 1 objemový díl vody rozpustí při
pokojové teplotě více než 400 objemových dílů chlorovodíku. Rozpouštění chlorovodíku ve vodě
(vzniká kyselina solná) barví lakmus červeně.
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...193
Powered by FlippingBook