C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 86

84
© Didaktik s.r.o.
Lučavka
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• kahan
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• 5 zkumavek
• pipetovací balonek
• měřicí pipeta
• podložní sklíčko
• špachtle
• skleněná tyčinka
• lupa
• práškový zinek Zn
• práškové železo Fe
• prášková měď Cu
• oxid měďnatý CuO
• oxid hořečnatý MgO
• 2 M kyselina dusičná
HNO3, (přibližně 12 % roztok)
• bílý papír (DIN A4
Bezpečnostní upozornění:
Kyselinu dusičnou odpipetujte jen pomocí pipetovacího balonku;
pozor při zahřívání zkumavek - kapalina může vystřikovat ven; otvor zkumavky směrujte pryč od
jiných osob. Vzniká jedovatý oxid dusičitý - dobře větrejte; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Do stojanu na zkumavky postavte 5 zkumavek a na špičce špachtle přidejte do zkumavek
velmi malá množství následujících látek: zkumavka 1 - práškový zinek; zkumavka 2 -
práškové železo; zkumavka 3 - prášková měď; zkumavka 4 - oxid měďnatý; zkumavka 5 -
oxid hořečnatý.
• Měřicí pipetou přidejte do první zkumavky přibližně 5 ml kyseliny dusičné a mírně zahřejte.
• Udržujte přitom otvor zkumavky neustále k nesvítící (oxidační) části plamene kahanu -
zkouška na třaskavý plyn.
• Pozorujte procesy ve zkumavce a při otvoru zkumavky.
• Postavte zkumavku zpět a postupujte stejně se zkumavkami 2 a 3 (u zkumavky 3 ale
nemusíte provádět zkoušku na třaskavý plyn - nevzniká vodík).
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...193
Powered by FlippingBook