C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 87

85
© Didaktik s.r.o.
• Postupujte stejně se zkumavkou 4 a zkumavkou 5 - ale bez
zkoušky na třaskavý plyn.
• Přidejte po řadě skleněnou tyčinkou na podložní sklíčko
po kapce solného roztoku a odpařte každý z roztoků málo
nastaveným plamenem kahanu - v jeho nesvítící (oxidační)
části.
• Pozorujte usazeninu; použijte k tomu také lupu.
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...193
Powered by FlippingBook