C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 89

87
© Didaktik s.r.o.
Nepřítel mědi
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• stojan na zkumavky
• 3 zkumavky
• střička
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• 1 M kyselina sírová
H2SO4, (přibližně 10 % roztok)
• 1 M roztok síranu měďnatého
CuSO4, (přibližně 14 % roztok)
• 1 M roztok chloridu sodného
Na2SO4, (přibližně 13 % roztok)
• 1 M roztok chloridu barnatého
BaCl2, (přibližně 18 % roztok)
• bílý papír (DIN A4)
Bezpečnostní upozornění:
Kyselinu octovou odpipetujte jen pomocí pipetovacího balonku.
Vznikající sůl je jedovatá.
Provedení :
• Postavte zkumavku do stojanu na zkumavky a nechte do zkumavky sklouznout plátek
měděného plechu. Nyní přidejte do zkumavky tolik kyseliny octové, aby pásek vyčníval z
kyseliny přibližně z poloviny.
• Nechte uspořádání několik dnů stát a pozorujte potom změny.
Výsledek :
Po několika dnech vznikne na vyčnívajícím pásku měděného plechu zelený povlak.
Jestliže se vypařuje kapalina, vznikají modrozelené krystaly.
Z mědi a par kyseliny octové vzniká octan měďnatý - Cu(CH3-COO)2 a voda H2O.
Za působení vzduchu z tohoto vzniká směs zásaditých octanů - takzvaná měděnka - Cu(CH3-
COO)2 a hydroxid měďnatý Cu(OH)2.
Měděnka vzniká také při působení kyselých pokrmů na měděné nádobí - kyselé pokrmy by proto
nikdy neměly být uchovávány v měděném nádobí.
Měděnka se používá mimo jiné jako barvivo v malířství.
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...193
Powered by FlippingBook