C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 90

88
© Didaktik s.r.o.
Kluzká látka
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• kádinka 100 ml
• skleněná tyčinka
• špachtle
• střička
• kapací pipeta
• Chemikálie:
• hydroxid sodný (žíravý natron)
NaOH
• fenolftaleinový roztok
Bezpečnostní upozornění:
Hydroxidu sodného se nedotýkejte prsty; louh sodný nesmí přijít do
styku s očima; po testování mýdla si dobře omyjte ruce; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Do kádinky přidejte na špachtli pecičku hydroxidu sodného. Střičkou přidejte přibližně 40 ml
vody. Míchejte skleněnou tyčinkou, dokud se hydroxid sodný zcela nerozpustí.
• Vezměte několik kapek roztoku mezi prsty a třete prsty o sebe - co zjistíte?
• Dobře myje vaše ruce!
• Nyní přidejte do kádinky několik kapek fenolftaleinového roztoku
• Pozorujte.
Výsledek :
Hydroxid sodný je ve vodě dobře rozpustný.
Louh sodný působí jako mýdlo.
Působením fenolftaleinového roztoku vzniká červené zbarvení - fenolftalein je velmi citlivým
indikátorem pro zásady.
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...193
Powered by FlippingBook