C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 91

89
© Didaktik s.r.o.
Pozor - jáma na hašené vápno !
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• velký stativový kruh
• křížová svorka
• univerzální svorka
• kahan
• kelímek
• trojúhelník na kelímek
• teploměr
• lžička
• střička
• kapací pipeta
• kelímkové kleště
• oxid vápenatý
(pálené vápno) CaO
• fenolftaleinový roztok
• glycerin
Bezpečnostní upozornění:
Použijte ochranné brýle; hašené vápno je silně žíravé. Reakce může
probíhat prudce.
Provedení :
• Naplňte porcelánový kelímek přibližně ze 3/4 oxidem vápenatým a připevněte ho pomocí
trojúhelníku na kelímek na stativ (použijte stativový kruh). Žhavte obsah kelímku 5 minut
silným, nesvítícím (oxidačním) plamenem kahanu.
• Vyjměte kelímek pomocí kelímkových kleští z trojúhelníku na kelímek a nechte ho dobře
vychládnout (ochranná stěna).
• Připevněte na stativ teploměr tak,
aby teploměr sahal téměř až na dno
porcelánového kelímku. Odečtete teplotu
a zaznamenejte ji. Ze střičky nyní opatrně
přidejte k oxidu vápenatému trochu vody.
• Pozor - reakce může probíhat prudce.
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...193
Powered by FlippingBook