C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 92

90
© Didaktik s.r.o.
• Znovu odečtěte teplotu. Co jste zjistili?
• Kápněte nyní do kelímku trochu fenolftaleinového roztoku.
• Pozorujte.
Výsledek :
Zahřátí bylo nezbytné, aby byla odstraněna eventuální voda obsažená v hydroxidu vápenatém.
Při přidání vody je zjištěno zvýšení teploty - takzvané hašení vápna.
oxid vápenatý + voda
hydroxid vápenatý
CaO
+ H2O
Ca(OH)2
Při přidání indikátoru můžeme konstatovat červené zbarvení.
Hydroxid vápenatý je zásadou.
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...193
Powered by FlippingBook