C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 93

91
© Didaktik s.r.o.
Listopadová mlha
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• stojan na zkumavky
• 2 zkumavky
• skleněná tyčinka
• skleněná trubice (5)
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, koncentrovaná
• čpavková voda
NH4OH, koncentrovaná
• vata
Bezpečnostní upozornění:
Použijte jen velmi malá množství; páry kyseliny solné a páry
čpavkové vody nevdechujte; dobře větrejte; použijte ochranné brýle a pipetovací balonek.
Provedení :
• Naviňte na konce skleněné tyčinky a skleněné trubice trochu vaty - oba chomáčky vaty by
měly na skleněné tyčince pevně držet a neměly by být větší než otvor zkumavky.
• Přidejte do obou zkumavek přibližně po 1 cm kyseliny solné a čpavkové vody.
• Ponořte skleněnou tyčinku s chomáčkem vaty do kyseliny solné a skleněnou trubici do
čpavkové vody.
• Udržujte nyní skleněnou tyčinkou vodorovně ve výši a přibližujte oba chomáčky vaty - neměly
by se ale dotýkat; pozorujte.
Výsledek :
Při přiblížení chomáčků vaty je možné pozorovat bílý dým.
Chlorovodík reaguje s amoniakem za tvorby bílého pevného chloridu amonného.
amoniak + chlorovodík → chlorid amonný
NH3
+ HCl
→ NH4Cl
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...193
Powered by FlippingBook