C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 95

93
© Didaktik s.r.o.
Pozor: nedostatek vzduchu !
Materiál
• kádinka 100 ml
• kádinka 150 ml
• kádinka 250 ml
• malá svíčka (konec svíčky)
• stopky
• malý kousek lepenky
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Zapalte malou svíčku (neměla by být delší než 2 cm) a připevněte ji nakapáním vosku na
malý kousek lepenky.
• Poklopte kádinku 100 ml přes hořící svíčku a měřte stopkami čas, dokud svíčka nezhasne -
zaznamenejte.
• Postupujte stejně s kádinkou 150 ml a kádinkou 250 ml.
Výsledek :
V nejmenší kádince hoří svíčka nejkratší dobu a v největší kádince nedéle.
Kádinka 100 ml: přibližně 6 sekund.
Kádinka 150 ml: přibližně 8 sekund.
Kádinka 250 ml: přibližně 11 sekund.
Hoření je možné pouze tehdy, jestliže je k dispozici kyslík. Vzduch obsahuje přibližně 1/5 kyslíku;
jestliže je kyslík spotřebován, v kádince se už nachází jen dusík (a oxid uhličitý) - v těchto
plynech není hoření možné - svíčka zhasne.
Životní prostor, vzduch
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...193
Powered by FlippingBook