C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 96

94
© Didaktik s.r.o.
Zvětralá mofeta
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• univerzální svorka
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• skleněná trubice (4)
• skleněná trubice (6)
• kousek hadice
• provrtaná gumová zátka na zkumavku
• kahan
• špachtle
• odměrný válec
• krycí sklíčko
• skleněná vana
• práškové železo Fe
• dusičnan draselný (ledek draselný) KNO3
• glycerin
• svíčka
• jehlice na pletení
Bezpečnostní upozornění:
Přerušte hadicové spojení před ukončením zahřívání; horkou
zkumavku odeberte držákem na zkumavky a položte ji na ochrannou desku; použijte ochranné
brýle.
Provedení :
• Do zkumavky přidejte 1 špachtli dusičnanu draselného a 4 špachtle práškového železa a
zamíchejte protřepáním. Sestavte aparaturu podle obrázku.
• U vodovodu naplňte vodou odměrný válec, uzavřete krycím sklíčkem a zaveďte otvor pod
vodní hladinu skelněné vany, aniž by voda vytekla.
• Zahřívejte směs nesvítícím (oxidačním) plamenem, dokud nenastane reakce, a jímejte
vznikající plyn do odměrného válce (odměrný válec během zahřívání pevně přidržujte)
• Když se odměrný válec zcela naplní plynem, uzavřete ho ještě pod vodou krycím sklíčkem.
Přerušte ještě během zahřívání hadicové spojení v místě označeném „x“ (voda může stoupat
zpět do horké zkumavky - nebezpečí prasknutí).
• Odložte horkou zkumavku na ochrannou desku.
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...193
Powered by FlippingBook