C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 97

95
© Didaktik s.r.o.
• Upněte ve stativu obráceně odměrný válec
a ponořte svíčku připevněnou na jehlici na
pletení (konec jehlice na pletení v plameni
mírně zahřejte a zastrčte do svíčky) do
odměrného válce a pozorujte.
Výsledek :
Svíčka v odměrném válci zhasne.
Dusák má menší hustotu než vzduch a plamen zhasne.
Dusičnan draselný odštěpuje při zahřívání kyslík, který oxiduje železo. Jímaný plyn se skládá
převážně z dusíku.
dusičnan draselný + železo → dusitan draselný + oxid železitý
3 KNO3 + 2 Fe
→ 3 KNO2 + Fe2O3
dusitan draselný + železo → oxid draselný + oxid železnatý
+ dusík
2 KNO2 + 3 Fe
→ K2O + 3 FeO
+ N2
Zvětralá mofeta: franc. - dusivý plyn (podle chemika Lavoisiera).
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...193
Powered by FlippingBook