C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 98

96
© Didaktik s.r.o.
Žhavá skvrna
Materiál
• kahan
• kelímkové kleště
• kelímek
• ochranná deska
• svíčka
• malý kousek lepenky
Bezpečnostní upozornění:
Nebezpečí popálení při žhavení kelímku.
Provedení :
• Do kelímkových kleští uchopte porcelánový kelímek. Zapalte na konci lepenky pevně
přilepenou svíčku a zamažte sazemi dno kelímku.
• Zapalte kahan a udržujte kelímek v nesvítící (oxidační) části plamene. Dno kelímku by se
mělo nacházet těsně nad vnitřním kuželem plamene.
• Pozorujte skvrnu sazí a zahřívejte tak dlouho, dokud tato skvrna nezmizne.
Výsledek :
Na spodní straně kelímku se usazují v plameni svíčky saze.
Saze vznikají při nedokonalém spalování - částečky sazí se na porcelánovém kelímku ochladí
pod svoji teplotu vznícení.
Také ve svítící (redukční) části plamene kahanu se usazují saze.
V nesvítící (oxidační) části plamene kahanu se začíná sazná skvrna žhavit a je stále menší, až
nakonec úplně zmizí.
Při vysoké teplotě saze (čistý uhlík) shoří na oxid uhličitý.
Poznámka:
Kelímek nechejte ochladit (ochranná deska) a eventuálně ho ještě očistěte.
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...193
Powered by FlippingBook