C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 99

97
© Didaktik s.r.o.
Hrátky s ohněm
Materiál
• kahan
• skleněná trubice (5)
• zápalky
• svíčka
• dřevěná tříska
• malý kousek lepenky
Bezpečnostní upozornění:
Nebezpečí popálení.
Provedení :
• 1. Udržujte skleněnou trubici jedním otvorem ve vnějším kuželu nesvítící (oxidační) části
plamene kahanu.
• Zapalte na druhém konci skleněné trubice odváděné plyny kahanu (vedlejší plamen).
• Co jste zjistili?
• 2. Zapalte na kousku lepenky pevně přilepenou
svíčku. Sfoukněte svíčku a přibližte k dýmu ze
svíčky hořící zápalku.
• Co pozorujete?
• 3. Zapalte kahan a svíčku. Udržujte dřevěnou třísku
vodorovně skrz plamen svíčky a poté skrz vnější
kužel nesvítící (oxidační) části plamene kahanu.
Po pár sekundách vytáhněte dřevo z plamene a
pozorujte.
• 4. Zapalte kahan a svíčku. Velmi rychle vložte
hlavičku zápalky do kuželu plamene svíčky a
kahanu. Po pár sekundách vytáhněte hlavičku
zápalky z plamene. Pozorujte.
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...193
Powered by FlippingBook