DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 10

© 2013 Didaktik s.r.o.
9
Seznam pokusů
1. Světlo se šíří přímočaře
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Clona se 2 štěrbinami
2
Vodič
1
Clona se 3 štěrbinami
1
Modelové těleso plankonvexní
Pokus 1.1.
Při zasunutém kolíku na lampě vznikne rovnoběžný svazek paprsků. Zasazením clon s 1, 2 nebo 3 štěrbinami
produkujeme tenké, k sobě rovnoběžné svazky, které se nazývají světelné paprsky.
Pokus 1.2.
Vysuneme-li kolík s čočkou, vznikne divergentní světelný svazek. Z praxe je znám jako světelný kužel. Zasazením
clon se štěrbinami vzniknou divergentní světelné paprsky.
Pokus 1.3.
Pomocí předsádky plankonvexní (ploskovypouklé) čočky se rozšiřuje rovnoběžný světelný svazek. Posunutí
plankonvexní čočky ve směru V vyvolává konvergentní světelný svazek, posunutí ve směru R vyvolává divergentní
světelný svazek. Příslušné světelné paprsky vyprodukujeme zasazením clony se 3 štěrbinami.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...78
Powered by FlippingBook