DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 11

© 2013 Didaktik s.r.o.
10
2. Bodový světelný zdroj vytváří vržený stín
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Stínové těleso válec
1
Zdroj napětí
1
Modelové těleso plankonkávní
2
Vodič
Pokus 2.1.
Do divergentního světelného kuželu lampy postavíme stínové těleso. Přední polovina tělesa bude osvětlena. Na
polovině, která je odvrácena od světelného zdroje, rozeznáme úplně tmavý vlastní stín E. Vnitřek kužele vrženého
stínu je úplně tmavý a ostře ohraničený, že žádný světelný paprsek (vyjma ohybu) nevnikne do tohoto stinného
prostoru. V úměrné vzdálenosti od půlkulatého tělesa je ohraničení nejasné, vznikají šedé tóny, protože použitý
světelný zdroj není bodový.
Upozornění
: Kde není žádný exaktní bodový světelný zdroj, je stín tím ostřejší, čím blíž se předmět nachází u
stínového obrazu (obrazovka).
Poznámka
: Vlastní stín zeměkoule se nazývá noc. Oblast vlastního stínu měsíce rozeznáváme jako měsíční fáze
(půlměsíc, apod.).
Pokus 2.2.
Pro zlepšení efektu k docílení světelného kuželu s větším otevřeným úhlem dosadíme konkávní (dutou) čočku
přímo před lampu. Světelný kužel simuluje bodový světelný zdroj.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...78
Powered by FlippingBook