DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 16

© 2013 Didaktik s.r.o.
15
6. Reflexní zákon
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
2
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Hartlova deska
4
Vodič
1
Rovinné zrcadlo
Pokus 6.1.
Rovinné zrcadlo upevníme podle nákresu na optický kruh. Dopadající světelný paprsek dopadá na patě kolmice F
svisle na zrcadlo. Pata kolmice F je středem optického kruhu. Dopadající světelný paprsek se odráží sám od sebe.
Směr tohoto světelného paprsku se nazývá kolmice.
Pokus 6.2.
Druhá lampa je umístěna tak, aby dopadající paprsek e zasáhnul patu kolmice F na zrcadle. Úhel dopadu
(úhel
mezi kolmicí l a dopadajícím paprskem e) může činit například 60°. Úhel odrazu
(úhel mezi kolmicí l a odraženým
paprskem r) přečteme rovněž jako 60°.
Jestliže budou nastaveny různé úhly dopadu
a přečteme příslušné úhly odrazu
, prokáže se:
Úhel dopadu
je stejně velký jako úhel odrazu
(
=
).
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...78
Powered by FlippingBook