DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 18

© 2013 Didaktik s.r.o.
17
8. Odraz světla
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Clona se 3 štěrbinami
1
Zdroj napětí
1
Rovinné zrcadlo
2
Vodič
1
Barevný filtr červený
1
Barevný filtr zeleny
Pokus 8.1.
Svazek rovnoběžně dopadajících paprsků na rovné zrcadlo se odráží „ve tvaru - V“ jako svazek rovnoběžných
paprsků. Pro objasnění tohoto pravidelného odrazu zasuneme do lampy clonu se 3 štěrbinami. Tyto 3 světelné
paprsky budou představovat svazek rovnoběžných paprsků. Oba vnější světelné paprsky se zbarvily.
Rovnoběžné paprsky zůstanou i po odrazu rovnoběžné, avšak obrátilo se zde pořadí, po odrazu se zelený
světelný paprsek nachází na vnější straně světelného svazku.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...78
Powered by FlippingBook