DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 20

© 2013 Didaktik s.r.o.
19
10. Poloha obrazového bodu na rovinném zrcadle
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Šipka 80 mm
4
Vodič
1
Rovinné zrcadlo
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 10.1.
Přímku a zakreslíme centrofixem. Šipku a rovinové zrcadlo upevníme svisle k ose. Obě lampy seřídíme tak, aby
se oba světelné paprsky vzájemně protnuly v objektivním bodě P a potom se odrazily na rovinovém zrcadle.
Z bodu P vycházející světelné paprsky zakreslíme před a po odrazu.
Protože se odražené světelné paprsky už vzájemně neprotínají, neexistuje žádný skutečný obrazový bod, nýbrž
jen světelná skvrna.
Nyní zakreslíme oko pozorovatele. Dívá se podél odraženého světelného paprsku ve směru zrcadla. Lidské oko
nepostřehne „zlom“ na cestě světelných paprsků, nýbrž je prodlouží přímočaře dál. Prodloužené odražené světelné
paprsky se vzájemně protínají ve zdánlivém obrazovém bodu P´.
P a P´ leží symetricky s osou k rovinovému zrcadlu.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...78
Powered by FlippingBook