DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 21

© 2013 Didaktik s.r.o.
20
11. Vznik zdánlivého obrazu na rovinovém zrcadle
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
2
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Šipka 80 mm
4
Vodič
1
Rovinné zrcadlo
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 11.1.
Zařízení pro pokus postavíme podle nákresu. Od vrcholu S a paty kolmice F předmětu G (šipka 80 mm) vycházejí
dva rovnoběžné světelné paprsky, které se odrážejí od sebe.
Tyto světelné paprsky a prodloužení odražených světelných
paprsků zakreslíme.
Pokus 11.2.
Spodní lampu posuneme tak, aby se oba světelné paprsky vzájemně protínaly ve vrcholu S předmětu. Odražený
světelný paprsek vycházející z bodu S a jeho prodloužení
zakreslíme. Z toho vychází najevo virtuální obrazový bod S´.
Pokus 11.3.
Nyní posuneme vrchní lampu tak, aby se oba světelné paprsky vzájemně protínaly na patě kolmice S předmětu G.
Odražený světelný paprsek vycházející z bodu F a jeho
prodloužení zakreslíme. Z toho vychází najevo virtuální obrazový
bod F´. Zdánlivý obraz B se ukáže jako šipka z bodu F´ do bodu
S´.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...78
Powered by FlippingBook