DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 22

© 2013 Didaktik s.r.o.
21
12. Duté zrcadlo (konkávní zrcadlo) jako světelný akumulátor
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Clona se 3 štěrbinami
2
Vodič
1
Modelové těleso plankonvexní
1
Centrofix smývatelný
1
Pružné zrcadlo
1
Pravítko
Pokus 12.1.
Do lampy zasuneme clonu s 1 štěrbinou, při zasunutém kolíku dojde ke světelnému záření. Ve vzdálenosti 35 cm
od clony vyznačíme bod S, který slouží jako vrchol dutého zrcadla. Konce ohebné zrcadlové plochy je třeba položit na
body, které jsou umístěny na kolmici, vzdálené 6 cm od vrcholu, symetricky k optické ose (platí a = b).
Pokus 12.2.
Clonu odstraníme a vznikne úzký svazek paprsků rovnoběžných s osou. Odražené světelné paprsky vytváří na
dutém zrcadle katoptrickou soustavu, jejíž vrchol představuje ohnisko F.
Platí : SF = f = 2,3 cm
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...78
Powered by FlippingBook