DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 23

© 2013 Didaktik s.r.o.
22
Pokus 12.4.
Vysuneme-li kolík lampy, vznikne divergentní (rozbíhavý) svazek paprsků, který se odrazí na dutém zrcadle.
Pokus 12.5.
Katoptrická soustava se projeví výrazněji a rovněji. Uprostřed plankonvexní (ploskovypouklé) čočky se svazek
paprsků přemění na široký svazek rovnoběžných paprsků.
Pokus 12.6.
Zasuneme clonu s 5 štěrbinami. Ohniska (průsečíky odražených paprsků na optické ose) budou rovněž označeny.
Čím blíže optické ose leží dopadající paprsky rovnoběžné s osou, čím je tedy menší úhel dopadu
, tím dále leží
ohniska od vrcholu. Dutá zrcadla, která se skládají z kruhových dílů, nemají žádné jednotné ohnisko, nýbrž
ohniskovou skvrnu.
V ideálním případě platí: SF = f = r : 2
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...78
Powered by FlippingBook