DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 24

© 2013 Didaktik s.r.o.
23
13. Model světlometu
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Pružné zrcadlo
1
Zdroj napětí
2
Vodič
Pokus 13.1.
Nejprve položíme pružné zrcadlo asi do vzdálenosti 5 cm jako rovinové zrcadlo a umístíme ho nakloněné asi 20°-
30° proti slepé ploše lampy. Divergentní svazek paprsků se odrazí rozbíhavě. Potom nepatrným ohnutím zformujeme
duté zrcadlo, tím že ho nepatrně zakřivíme, aniž bychom uvedli pružné zrcadlo do jiné pozice.
Divergentní odražený svazek paprsků se formuje rovnoběžně a sbíhavě s přibývajícím zakřivením. Na tomto
efektu spočívá činnost světlometu.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...78
Powered by FlippingBook