DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 25

© 2013 Didaktik s.r.o.
24
14. Dráha paprsků na dutém zrcadle
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Pružné zrcadlo
1
Zdroj napětí
2
Clona s 1 štěrbinou
4
Vodič
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 14.1.
Světelný paprsek dopadající podél optické osy se na vrcholu S odráží sám od sebe. Představuje kolmici. Tento
paprsek zakreslíme centrofixem. Takto nakloněný paprsek dopadá na vrchol S. Tímto jsme si ukázali reflexní zákon.
Ani při změně zakřivení zrcadla se nic nezmění na průběhu tohoto světelného paprsku.
Pokus 14.2.
Také v tomto případě se dopadající paprsek odráží sám od sebe. Tento paprsek nazýváme středovým paprskem,
protože probíhá středem kruhu.
Pomocí lampy L
1
jsme vyvolali paprsek rovnoběžný s osou, který se v bodě P narazil na duté zrcadlo. Podle
reflexního zákona protíná odražený světelný paprsek optickou osu v ohnisku. Odražený světelný paprsek PF
1
zakreslíme.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...78
Powered by FlippingBook