DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 27

© 2013 Didaktik s.r.o.
26
15. Obrazy na dutém zrcadle
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Šipka 40 mm
4
Vodič
1
Pružné zrcadlo
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 15.1.
Nejdříve zakreslíme optickou osu a upevníme šipku jako předmět G. Pomocí lampy L
1
namíříme světelný paprsek
rovnoběžný s osou na vrchol předmětu. Světelný paprsek vycházející z vrcholu zakreslíme centrofixem. Světelný
paprsek přicházející z lampy L
2
je středovým paprskem a odráží se sám od sebe. V průsečíku obou odražených
paprsků zakreslíme opačný reálný obraz B. Zakresleny budou hlavní paprsky B, M a F.
Dráha paprsků ukáže vznik opačného, zmenšeného reálného obrazu.
Pokus 15.2.
Zakreslíme optickou osu a střed zakřivení M, duté zrcadlo namontujeme podle příslušných údajů. Předmět vysoký
2 cm zakreslíme podle příslušného nákresu. Lampa L
1
vytvoří světelný paprsek, který dopadá rovnoběžně s osou a
jeho odraz projde ohniskem F. Poznáme, že předmět stojí těsně mimo jednoduchou ohniskovou vzdálenost.
Světelný paprsek vycházející z vrcholu G zakreslíme.
Pomoci lampy L
2
vyvoláme světelný paprsek, který proběhne
vrcholem G a ohniskem F a po odrazu rovnoběžně s osou.
Světelný paprsek vycházející z vrcholu G zakreslíme. V
průsečíku obou odražených světelných paprsků existuje reálný,
obrácený a zvětšený obraz B.
Upozornění
: u tohoto pokusu je r = 12 cm, f = 6 cm.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...78
Powered by FlippingBook