DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 28

© 2013 Didaktik s.r.o.
27
Pokus 15.3.
Abychom mohli ukázat vznik virtuálního obrazu na dutém zrcadle, zakreslíme vrchol S a optickou osu. Duté
zrcadlo postavíme podle příslušného nákresu. Předmět (G = 2 cm) zakreslíme ve vzdálenosti 3 cm od dutého zrcadla.
Z lampy L
1
proběhne vrcholem předmětu G světelný paprsek, který je rovnoběžný s osou. Zakreslíme dopadající a
odražený světelný paprsek, který vychází z bodu G. Předmět G se nachází uprostřed jednoduché ohniskové
vzdálenosti.
Lampa L
2
vytváří světelný paprsek, který probíhá vrcholem předmětu a dopadá na vrchol S. Tento paprsek
vycházející z bodu G zakreslíme.
Poznáme, že oba odražené paprsky se nemohou vzájemně protnout. U předmětného bodu nemůže vzniknout
žádný reálný obrazový bod, na stínítku se objeví světelná skvrna.
Oko, které se dívá ve směru odraženého světelného paprsku, nepozná „zlom“ světelného paprsku a prodlouží
světelné paprsky lineárně dál. V jejich zdánlivém průsečíku vznikne virtuální obraz, který je viditelný v zrcadle.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...78
Powered by FlippingBook