DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 29

© 2013 Didaktik s.r.o.
28
16. Odraz paprsků na vypuklém zrcadle
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Clona se 3 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Pružné zrcadlo
2
Vodič
Pokus 16.1.
Lampu a vypuklé zrcadlo umístíme podle příslušného nákresu. Svazek rovnoběžně dopadajících paprsků se
divergentně odráží od vypuklého zrcadla, stejně tak divergentně dopadající svazek paprsků po sepnutí spínače lampy.
Po vložení clony se 3 štěrbinami pozorujeme odraz světelných paprsků.
Upozornění
: světelné paprsky jsou úzké svazky paprsků. Také ony se po odrazu na vypuklém zrcadle rozbíhají.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...78
Powered by FlippingBook