DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 30

© 2013 Didaktik s.r.o.
29
17. Dráha paprsků na vypuklém zrcadle
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
T tabule magnetická
2
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Pružné zrcadlo
4
Vodič
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 17.1.
Světelný paprsek přicházející z lampy L
1
je seřízen tak, že se odráží sám od sebe. Má funkci kolmice. Jeho
prodloužení (zakreslit) protíná prodloužení optické osy ve středu zakřivení M.
Lampa L
2
produkuje dopadající světelný paprsek, který je rovnoběžný s osou. Odráží se podle zákonu odrazu
(úhel dopadu = úhel odrazu). Zákon odrazu se potvrdí. Průsečík prodloužení odraženého paprsku s prodloužením
optické osy je prokázán zdánlivým ohniskem F.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...78
Powered by FlippingBook