DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 31

© 2013 Didaktik s.r.o.
30
18. Dráha paprsků pro vznik obrazu na vypuklém zrcadle
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
2
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Šipka 40 mm
1
Zdroj napětí
1
Pružné zrcadlo
4
Vodič
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 18.1.
Zakreslíme optickou osu a vrchol. Šipku 40 mm, upevníme jako předmět. Umístíme vypuklé zrcadlo. Lampa L
2
dodává s osou rovnoběžný dopadající světelný paprsek, který probíhá vrcholem předmětu.
Odražený paprsek a jeho prodloužení zakreslíme.
Světelný paprsek přicházející ze světelného zdroje L
1
proběhne rovněž vrcholem předmětu a odrazí se na
vypuklém zrcadle. Dopadající paprsek, odražený paprsek a jeho prodloužení zakreslíme.
Oba odražené světelné paprsky se vzájemně neprotínají. Bod předmětu nemá žádný reálný obrazový bod.
Oko se dívá ve směru prodloužení odraženého paprsku. Neuvědomí si „zlom“ světelné cesty u zrcadla, nýbrž
prodlouží odražený paprsek přímočaře dál. Tímto vznikne dojem zdánlivého, zmenšeného, přímého obrazu, který
zdánlivě leží za plochou zrcadla.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...78
Powered by FlippingBook