DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 32

© 2013 Didaktik s.r.o.
31
19. Kvalitativní lom světla
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Kyveta
2
Vodič
1
Skleněná nádoba
Pokus 19.1.
Upozornění
: Do vody můžeme přidat několik prášků fluorescenčního sodíku.
Světelný paprsek vycházející z lampy narazí na rozhraní vzduch - voda pod úhlem dopadu asi 30°. Jednak
poznáme lom ke kolmici, jednak částečný odraz na tomto rozhraní.
Pod úhlem dopadu
narazí světelný paprsek na rozhraní voda - vzduch. Je možno poznat lom od kolmice pod
úhlem
a částečný odraz pod úhlem
.
Odražený světelný paprsek narazí opět na rozhraní voda - vzduch. Nastane znovu lom od kolmice a částečný
odraz.
Oba světelné paprsky a) a b) mají význam pro interferenci světla.
Dodatečně je možno poznat, že světelný paprsek přicházející z lampy a vycházející dole z nádoby je rovnoběžně
posunutý. Vana naplněná vodou představuje planparalelní desku.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...78
Powered by FlippingBook