DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 33

© 2013 Didaktik s.r.o.
32
20. Úhel dopadu a lomu
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Kyveta
2
Vodič
1
Skleněná nádoba
Pokus 20.1.
Zvolíme úhel dopadu asi o velikosti 30° a pozorujeme zářivost částečně odraženého paprsku a velikost úhlu lomu
. Platí:
 
.
Lampa je tak pootočena tak, že úhel dopadu činí asi 60°.
Úhel zlomu se zvětší, přece však platí
. Zářivost částečně
odraženého světelného paprsku se zvětšuje.
Lampa je pootočena natolik, že existuje možný čárový
dopad . Úhel lomu má v tomto případě hodně velkou hodnotu a
nazývá se mezní úhel (
u vody 48°).
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...78
Powered by FlippingBook