DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 34

© 2013 Didaktik s.r.o.
33
21. Lom od kolmice - úplný odraz
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Ttabule magnetická
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Zdroj napětí
1
Kyveta
2
Vodič
1
Skleněná nádoba
Pokus 21.1.
Pozorujeme přechod z vody do vzduchu. Úhel dopadu
je menší než mezní úhel vody. Tím vzniká částečný
odraz (paprsek a) a lom od kolmice (paprsek b).
Lampu posuneme tak, aby úhel dopadu
byl větší než
mezní úhel vody.
Nevzniká žádný lom, nýbrž jen úplný odraz - totální odraz.
Hladina vody splňuje funkci zrcadla.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...78
Powered by FlippingBook