DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 35

© 2013 Didaktik s.r.o.
34
22. Lom ke kolmici
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Hartlova deska
1
Zdroj napětí
1
Modelové těleso půlkruhové
2
Vodič
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 22.1.
Modelové těleso umístíme tak, aby se jeho střed shodoval se středem optického kruhu.
Světelný paprsek vycházející z lampy dopadá vždy přesně na střed. Nastavení prověříme pomoci odraženého
paprsku. Musí stále platit: naznačený úhel dopadu a naznačený úhel odrazu jsou navzájem stejné.
Pokus 22.2.
Jestliže dopadající paprsek dopadá svisle na modelové těleso, jednak se odráží sám od sebe a jednak prochází
nelomeným modelovým tělesem (kolmicí). Kolmici můžeme zakreslit.
Kvalitativní provedení experimentu: nejprve zvolíme jako úhel dopadu 30°. Je možno poznat zeslabený světelný
odražený paprsek a lomený paprsek ke kolmici.
Potom nastavíme úhel dopadu 60°. Intenzita světla částečně odraženého paprsku se zesiluje. Úhel lomu se ihned
zvětší, ale zůstane stále menší než úhel dopadu (lom ke kolmici).
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...78
Powered by FlippingBook