DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 36

© 2013 Didaktik s.r.o.
35
Pokus 22.3.
Při úhlu dopadu 85° nastává skoro prakticky pruhový světelný paprsek.
Místo lomeného paprsku stoupá rozptyl a v prodloužení jejího vrcholu se zviditelní úzce při sobě ležící spektrální
barvy. Jestliže prodloužíme tento úzký, skoro přímočarý světelný svazek ke středu modelového tělesa, vidíme úhel
lomu o velikosti asi 43°(akrylové sklo, n = 1,466).
Kvantitativní provedení experimentu :
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
85°
7,5°
14°
20°
25°
30°
36°
39°
42°
43°
U mezního úhlu: rozptyl
Upozornění
: Vstup do barevného rozptylu je možný tímto pokusem.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...78
Powered by FlippingBook