DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 37

© 2013 Didaktik s.r.o.
36
23. Určování koeficientu lomu
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Hartlova deska
1
Zdroj napětí
1
Modelové těleso půlkruhové
2
Vodič
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 23.1.
Lampu postavíme tak, aby úhel dopadu
činil 30°. Změříme úhel lomu a trasy x a y.
Pokus opakujeme při úhlu dopadu
1
= 60°, zaznamenáme příslušné výsledky:
x = 7,5 cm
x
1
= 12,9 cm
y = 5,1 cm
y
1
= 8,8 cm
Poměr obou tras je konstantní. Hodnotu nazýváme koeficientem lomu n.
Dále se ukázalo:
sin 30°: sin
= sin 60°: sin
1
= 1,47
Z toho jednoduše plyne zákon lomu: sin
: sin
= n
Pro mezní úhel vypočítáme 1 : sin
= n asi
= 43°, v dobrém souladu s experimentem.
1,47
 
1
1
y
x
y
x
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...78
Powered by FlippingBook