DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 38

© 2013 Didaktik s.r.o.
37
24. Lom od kolmice - totální odraz
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Hartlova deska
1
Zdroj napětí
1
Modelové těleso půlkruhové
2
Vodič
1
Clona s 1 štěrbinou
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 24.1.
Modelové těleso umístíme tak, aby se jeho střed kryl se středem optického kruhu.
Světelný paprsek vycházející z lampy dopadne prý vždy
přesně na střed. Toto stanovisko přezkoušíme pomoci
odraženého světelného paprsku.
Musí stále platit : zaznačený úhel dopadu a zaznačený úhel
odrazu jsou stejně velké.
Dopadající světelný paprsek dopadá především pod úhlem
dopadu 0° na střed modelového tělesa. Tento světelný paprsek
naznačí kolmici, kterou zakreslíme. Po pořádku volíme úhly
dopadu
1 = 10°,
2 = 20° a
3 = 30°. Pozorujeme jak
částečně odražené tak i lomené světelné paprsky. Ukázalo se,
že se zářivost odraženého světelné paprsku se stoupajícím
úhlem dopadu zesiluje. Úhel lomu je stále větší než úhel dopadu
(lom ke kolmici).
úhel dopadu
10°
20°
30°
40°
42°
45°
50°
60°
úhel lomu
18°
23°
47°
75°
rozptylové
čárový
totální
spektrum
úbytek
odraz
= 90°
Zřetelný barevný rozptyl nastane při úhlu dopadu
= 40° a při úhlu lomu asi 75°. Při úhlu dopadu
= 42° nastane
čárový úbytek (
= 90°. Jestliže překročíme mezní úhel, existuje již jen odražený paprsek - totální odraz.
Poznámka
: při přechodu ze vzduchu do půlkulaté části modelového tělesa nenastane žádný lom, protože dopadající
paprsek dopadá radiálně (ve směru kolmice).
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...78
Powered by FlippingBook