DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 39

© 2013 Didaktik s.r.o.
38
25. Totální odraz na půlkulatém tělese
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Ttabule magnetická
1
Modelové těleso půlkruhové
1
Zdroj napětí
1
Clona s 1 štěrbinou
2
Vodič
Pokus 25.1.
Světelný paprsek přicházející z lampy dopadá svisle na těleso z akrylového skla. Na základě totálního odrazu
proběhne tělesem a to v tomto pořadí, podél mezní vrstvy mezi akrylovým sklem a vzduchem ve tvaru půlkruhu a
vystoupí na dolním konci ven (světelný svazek, úhel otevření). Úhel otevření se dotýká při vstupu dopadajícího
tenkého, lehce divergentního světelného svazku. Jednotlivé světelné paprsky probíhají tělesem z akrylového skla na
lehce různých drahách.
Pokus 25.2
Pohneme-li dopadajícím světelným paprskem trochu dovnitř (nákres), může představovaný průběh světla být
vyroben. Nyní můžeme zřetelně poznat efekt, který spočívá v totálním odrazu při přechodu z akrylového skla do
vzduchu.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...78
Powered by FlippingBook