DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 40

© 2013 Didaktik s.r.o.
39
26. Základní princip světelného vlákna
Materiál
Nutné příslušenství
Č/B Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Modelové těleso C
1
Zdroj napětí
1
Clona s 1 a 2 štěrbinami
2
Vodič
Pokus 26.1.
Paprsek namiřte na modelové těleso tvaru C. Paprsek se odráží uvnitř tělesa od stěn a je vidět úplný vnitřní odraz na
přechodu akrylové sklo – vzduch. Tímto způsobem můžeme přenášet světlo tělem tenkého skleněného vlákna na
dlouhé vzdálenosti, dokonce i vláknem, které není lineární. Na výstupu světelného paprsku z akrylového skla vidíme
lom světla do velké vzdálenosti.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...78
Powered by FlippingBook