DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 42

© 2013 Didaktik s.r.o.
41
28. Planparalelní deska
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
Modelové těleso lichoběžníkové
1
Zdroj napětí
Clona s 1 štěrbinou
2
Vodič
1
Centrofix smývatelný
1
Pravítko
Pokus 28.1.
Dopadající světelný paprsek dopadá svisle na mezní plochu vzduch - akrylové sklo, pronikne akrylovým sklem a
vystoupí opět nezlomený napovrch. Tento průběh paprsků zakreslíme. Modelové těleso lichoběžníků použijeme jako
planparalelní desku a nakloníme ji do druhé zakreslené pozice.
Můžeme pozorovat následující procesy:
Při přechodu ze vzduchu do akrylového skla se dostaví odraz (světelný paprsek 1) a lom ke kolmici.
Při přechodu z akrylového skla do vzduchu se dostaví lom od kolmice. Světelný paprsek vycházející z
planparalelní desky je posunut paralelně k dopadajícímu paprsku. Část světla se odráží v bodě 2.
Tento odražený světelný paprsek bude při přechodu z akrylového skla do vzduchu lomen od kolmice (světelný
paprsek 2). Oba světelné paprsky proběhnou rovnoběžně.
Čím více nakloníme planparalelní desku, tím větší je úhel dopadu. Čím je větší úhel dopadu, tím větší je
rovnoběžné posunutí, které pozná dvakrát lomený světelný paprsek.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...78
Powered by FlippingBook