DL720-1G Optika na magnetické tabuli - page 44

© 2013 Didaktik s.r.o.
43
30. Odrazný hranol
Materiál
Nutné příslušenství
Počet Název
Počet Název
1
Halogenová lampa
1
Tabule magnetická
1
Modelové těleso hranol
1
Zdroj napětí
1
Clona se 3 štěrbinami
2
Vodič
Pokus 30.1.
Pravoúhlý - rovnoramenný hranol postavíme asi do vzdálenosti 20 cm od lampy tak, aby hrana hranolu stála
obvykle k dopadajícím světelným paprskům.
Totálním odrazem na přeponě (rozhraní akrylového sklo - vzduch) má tato hrana prizmy funkci rovinného zrcadla.
Dopadající světelné paprsky změní svůj směr celkově o 90°.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...78
Powered by FlippingBook